Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: เลือกปั๊มน้ำไว้ใช้ที่บ้านอย่างมืออาชีพ หมดปัญหาน้ำไหลเบา

บริหารจัดการอาคาร: เลือกปั๊มน้ำไว้ใช้ที่บ้านอย่างมืออาชีพ หมดปัญหาน้ำไหลเบา หากลองค้นหาคำว่า “น้ำไหลเบา” เพราะน้ำจากฝักบัวไหลน้อยลงจนน้ำไม่ไหลไปดื้อ ๆ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับห้องน้ำชั้น 2 ขึ้นไป หรือเกิดขึ้นเมื่อมีคนในบ้านเปิดน้ำใช้พร้อมกัน

Categories
News

บริการด้านอาหาร: อาหารเพื่อสุขภาพ บรรเทาอาการภูมิแพ้

บริการด้านอาหาร: อาหารเพื่อสุขภาพ บรรเทาอาการภูมิแพ้ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญต่อร่างกายของคนเราจำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาหารเป็นสิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยทำให้เรามีพลังงาน ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ช่วยควบคุมอวัยวะต่างๆของร่างกายให้ทำงานเป็นปกติ อาหารเป็นปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเรา

Categories
News

บริการทำความสะอาด: ท่อน้ำทิ้ง สะอาด ไร้กลิ่นกวนใจ

บริการทำความสะอาด: ท่อน้ำทิ้ง สะอาด ไร้กลิ่นกวนใจ หากพูดถึงระบบของท่อประปานั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน
เพราะน้ำที่เราใช้อยู่ทุกวัน มีความสกปรก มีสิ่งปนเปื้อนและมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แน่นอนว่า ส่งผลต่อสุขอนามัยของผู้ใช้อย่างแน่นอน ดังนั้น การที่ดูแลน้ำให้มีความสะอาด พร้อมใช้งานก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก นอกจากการที่เราบำรุงรักษาและทำความสะอาดถังเก็บน้ำทุก 6 เดือนแล้ว