Categories
News

มนุษย์เงินเดือนที่ไม่อยากเป็นหนี้ก้อนโต ควรจัดสรรเงินอย่างไร?

มนุษย์เงินเดือนที่ไม่อยากเป็นหนี้ก้อนโต ควรจัดสรรเงินอย่างไร? พูดถึงคำว่า “หนี้สิน” อาจดูเป็นคำที่น่ากลัว และมนุษย์เงินเดือนหลายๆ คนคงไม่อยากเป็น แต่จริงๆ แล้วคำว่า “หนี้สิน” ไม่ได้น่ากลัวเสมอไป หากเราเลือกใช้เงินอย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพราะค่าใช้จ่ายบางอย่างเราอาจไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินสด เช่น การซื้อรถ คอนโด บ้าน สำหรับใครที่มีเงินก้อนก็คงอยากจ่ายด้วยเงินสดเพราะทำให้ไม่ต้องเป็นภาระเรื่องดอกเบี้ย แต่ถ้าเงินก้อนนั้นทำให้เราต้องขาดสภาพคล่อง หรือหากนำไปต่อยอดลงทุนเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แบบนี้การจะปลอดภาระดอกเบี้ยก็คงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีซะทีเดียว