Categories
News

อาหารสายยาง อาหารเหลวปั่นผสม สำหรับผู้ป่วย ได้มาตรฐาน และปลอดภัย

อาหารสายยาง อาหารเหลวปั่นผสม สำหรับผู้ป่วย ได้มาตรฐาน และปลอดภัย เป็นอาหารปั่นผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหลักที่ครบ 5 หมู่ ซึ่งจะคำนึงถึงประโยชน์ด้านโภชนาการเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารเหล่านี้ ได้สารอาหารหลักครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด

จะมีขั้นตอนการผลิตที่มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้ป่วย โดยได้ผลิตในห้องปลอดเชื้อเพื่อรักษาความสะอาดของอาหารและเมื่อสารอาหารเหล่านี้ ได้เข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยแล้วรับรองได้ว่าจะปลอดภัยมากที่สุด

นอกจากนี้อาหารปั่นจะมีกรรมวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างจากของยี่ห้ออื่น นั่นก็คือ สามารถเก็บได้ถึง 24 ชั่วโมง ในขณะที่ของยี่ห้ออื่น เมื่อผลิตออกมาแล้ว ต้องรับประทานทันที นี่ก็คือจุดเด่นของอาหารปั่นผสม

จุดเด่นของ อาหารเหลวปั่นผสม

ขั้นตอนการผลิตของอาหารปั่นผสมนั้น ผลิตในห้องที่ปลอดเชื้อของโรงพยาบาล ที่จะการันตีได้ว่า อาหารที่ทางเราผลิตจะได้มาตรฐานตามหลักโภชนาการและมีความปลอดภัยมากที่สุด นอกจากนี้ในเรื่องของอาหาร เราต้องคำนึงถึงความสะอาดมาเป็นอันดับแรก

ทั้งนี้ยังสามารถหาซื้อได้ที่โรงพยาบาล โดยจะจำหน่ายที่โรงพยาบาลธนบุรี 2 และที่โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา ซึ่งจะสามารถมารับที่ศูนย์การผลิตได้โดยตรงวันละ 1 ชุด (1 ชุด มี 3 ถุง เช้า-กลางวัน-เย็น)

และจุดเด่นที่สำคัญของ อาหารปั่นผสม คือสามารถเก็บรักษาไว้ได้ถึง 24 ชั่วโมง แต่บางยี่ห้อหากผลิตออกมาแล้ว ต้องรับประทานทันที ซึ่งทางเราไม่ได้ใช้สารกันบูด เพราะผู้ป่วยบางรายจะเกิดอาหารแพ้ได้